Login / Search
English
Čeština

Publikace

1.     K vývoji angolské poezie. Literární měsíčník 10/1978, str. 123 – 124 –
Development of Poetry in Angola

2.     Ocenění angolské literatuře (Maria Eugenia Neto). Literární měsíčník 10/1979, s.123
Award to a book by Maria Eugenia Neto

3.     Angolská literatura po vyhlášení nezávislosti. Světová literatura 6/1979, str. 247-9
The Literature of Angola after Declaration of Independance

4.     Život a dílo Agostinha Neta. Literární měsíčník 2/1980, str. 119.
Life and Work of Agostinho Neto

5.     Představujeme: Lotus. Literární měsíčník 2/1980 str. 126
Presentation of Lotus magazine

6.     Šestá konference afro-asijských spisovatelů. Světová literatura 5/1980, str. 243-244
6th Conference of Afro-Asian Writers

7.     Cena Jiřího Dimitrova C.P. Snowovi. Světová Literatura 4/1981, str. 240 – 242
C.P. Snow received Jiri Dimitrov´s Award

8.     Vzpomínka na moře (Manuel Rui: Memória de Mar)Světová literatura 2/1983,str. 248-9
Memory of the Sea (by Manuel Rui)

9.     Cena O. Henryho za rok 1983. Světová literatura 6/1984, str. 237-238
O. Henry Award 1983

10.  Slunce opravdu žhavé (Žhavé slunce nad Angolou Alice Veselé). Literární měsíčník 10/1984, str. 138
Hot Sun over Angola (by Alice Veselá)

11.  Tradice v literatuře Angolské lidové republiky. Literární měsíčník 2/1985, str. 143-144
Tradition in Literature of People´s Republic of Angola

12.  Tři generace mosambických básníků. Světová literatura 1/1985, str. 253-254
Three Generations of Poets of Mozambique

13.  Pulitzerova cena 1983 (Alice Walkerová: The Color Purple). Světová literatura 3/1986, str. 239-240
Pulitzer Prize 1983

14.  Pulitzerova cena 1984 (William Kennedy: Ironweed). Světová literatura 6/86, str. 235
Pulitzer Prize 1984

15.  Ceny Casa de las Americas 1985 – Světová literatura 5/86, str. 248-249
Awards  by Casa de las Americas 1985

16.  Pulitzerova cena 1985 (Alison Lurieová: Foreign Affairs). Světová literatura 6/87, str. 228-229
Pulitzer Prize 1985

17.  Cizinec a bratr (Philip Snow: Stranger and Brother). Světová literatura 241-242
Stranger and Brother (C. P. Snow and Philip Snow)

18.  Ceny Casa de las Americas 87. Světová literatura 2/88, str. 242-243
Awards by Casa de las Americas 87

19.  Ceny Casa de las Americas 88. Světová literatura 6/88, str. 245
Awards by Casa de las Americas 88

20.  Casa de las Americas“. Literární měsíčník 1/89, str. 137-8
What is Casa de las Americas

21.  Ceny Casa de las Americas 89. Světová literatura 6/89, str. 248 -9
Awards by Casa de las Americas 1989

22.  Téma politické moci v anglickém románu 20. století. Světová literatura 2/90, str. 245-49
The Theme of Political Power in the English novel of 20th Century

23.  Ceny Casa de las Americas 90, Světová literatura 6/90, str.249-250
Awards by Casa de las Americas 1990

24.  La Literatura anglófona del Caribe. Yearbook Casa de las Américas, Havanna 1990
Literature of Carebean Region written in English

25.  Školství a volby – Noviny, 26.5.92, str.12
Education System and Elections

26.  Zu den Übersetzungsschwierigkeiten der Gedichte von Frantisek Halas – Germanistische Forschungen zum literarischen Text. In: Ginkgo-Baum, Universität Helsinki, 1993 – “Translation Difficulties of Poems by Frantisek Halas”

27.  Stefan Zweig und die Welt von heute in: Mitteleuropa – Mitten in Europa, Der Gingo-Baum, Germanistisches Jahrbuch für Nordeuropa, Vierzehnte Folge, Helsinki 1996, S. 133-137 (Vortrag in Krakau) – „Stefan Zweig and the World of Today“

28.  Friedrich Jodls Vorlesungsverzeichnis 1885-1913 in: Ego und Alterego (Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl im Kampf um die Aufklärung), Peter Lang GmbH, Europäischer Verlang der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1996 – „Friedrich Jodl and his Lectures“

29.  Übersetzerische Kompetenz und Substitution. In: EU a její multilingvální dimenze. VŠE Praha 1998, s. 114-121 ISBN 80-7079-526-3 (Vortrag in Waasa 1996) – „Translator´s Competence and Substitution“

30.  Fachübersetzung im Unterricht an der Wirtschaftsuniversität Prag. in: Viertes Internationales Symposium zu Fragen der Universitären Übersetzer- und Dolmetscherausbildung, Germersheim - Johannes Gutenberg Universität Mainz 1999, S.130-135 – „Lessons in Specialized Translation at the University of Economics in Prague“

31.  Přítel české poezie – Manfred Peter Hein. In TOP 2000, roč. XI, č. 50, s. 14, ISSN 1210-4159
Friend of Czech poetry – Manfred Peter Hein

32.  Němčina zůstává jedním z mostů Evropy. In: Večerník Praha 22.1. 200, str. 18
German Remains one of the Bridges to Europe

33.  Bránu jazyků neotevře žádný zázrak, jen vůle a vytrvalost při studiu. In: Večerník Praha 9.11. 200, str. 11
The Gate to  Language Knowledge Will not be Opened by any Miracle

34.  Doppelidentität, verwechselte Identität, keine Identität. In: Vaasan Yliopiston Julkaisuje. Vaasa 2000, ISBN 951-683-864-2, S. 59-66 (Vortrag in Waasa 1999) – „Double Identity, Mistaken Identity, no Identity“

35.  Die Mehrsprachigkeit in der heutigen Welt in: XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer – mehr Sprache-mehrsprachig-mit Deutsch. Herausgeber Der Internationale Deutschlehrerverband, Luzern 2001, S.24 – „Multilinguism in the World of Today“