Login / Search
English
Čeština

Přednášky v němčině

Waasa, Germersheim, Krakow

Universita Waasa (Finsko) - devadesátá léta 20. století

Univerzita Waasa, katedra německého jazyka, pořádala  pravidelné konference pro germanisty zaměřené na linguistiku i literární vědu. Konference  věnované problematice literatury a literárního překladu byla na pořadu každý druhý rok. Při každé příležitosti jsem byla zvána a měla jsem tu čest se několikrát  této významné události zúčastnit.
Moje první přednáška byla prezentována  v r. 1992 a zabývala se tématem obtíží spojených
s překladem poezie z jednoho jazyka do druhého. Měla název  "Nesnáze při překladu básní Františka Halase z češtiny do němčiny".
Übersetzungsschwierigkeiten der Gedichte von Frantisek Halas
Příklad Halasovy básně v překladech 

Po druhé jsem se konference zúčastnila v roce 1996 s příspěvkem, který se  soustředil  na odůvodnění substituce v literárního překladu.  Název této přednášky byl „Překladatelská kompetence a substituce“ (Übersetzerische Kompetenz und Substitution)

Třetí přednáška se v r. 1999 zabývala koncepcí identity ve filozofii a literatuře a byla nazvána „Dvojitá identita, zaměněná identita, žádná identita“. Toto téma patřilo k mým oblíbeným, protože jsem vždy byla fascinována situacemi, kdy nic nebylo tak, jak se na první pohled zdálo - záměna identity nebo její neexistence jsou v moderním románu významnými prvky.
Doppelindentität, verwechselte Identität, keine Identität

Také jsem se snažila šířit povědomost o finských spisovatelích a překladatelích zabývajících se německou a českou literaturou,  jako byl například  Manfred Peter Hein.
(Překladatel a básník Manfred Peter Hein)

Další konference germanistů
V devadesátých letech bylo mnoho dalších příležitostí k účasti na seminářích, konferencích a workshopech pro učitele a literární vědce v oboru germanistiky.  Mnohé z nich byly financovány buď Goethe Institutem nebo hostitelskými vysokými školami.
V roce 1994 jsem dostala stipendium univerzity v Essenu a mohla se podílet na  velmi zajímavém projektu, přičemž jsem zároveň byla ubytována u německé rodiny v Duisburgu, která mi umožnila stát se součástí jejího každodenního života. Jedním z hlavních témat přednášek byla  poválečná německá historie.
Essen 1994 - přehled moderních dějin a literatury Německa

Goethe Institut pořádal každoročně semináře o obchodní a hospodářské němčině v Germersheimu. Přispěla jsem  přednáškou soustřeďující se na metody výuky  obchodní němčiny na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Fachuebersetzung im Unterricht - Germersheim 97
Seznam účastníků - Germersheim 97


Dalším centrem aktivit germanistických  studií byla univerzita v Krakově, která uspořádala ve spolupráci s rakouským velvyslanectvím konferenci s názvem Uprostřed Evropy . Myšlenka pan – evropeismu,  které byla podporována mým oblíbeným spisovatelem Stefanem Zweigem, se velmi dobře hodila do atmosféry této konference. Moje přednáška nesla název „Stefan Zweig a svět dneška“  (Stefan Zweig und die Welt von Heute) v narážce na jeho knihu Svět včerejška (Die Welt von Gestern).
Mitten in Europa Krakow 95 - Stefan Zweig und die Welt von heute
Mitten in Europa Krakow 95 - seznam účastníků

Důležitým místem setkání  byl také jednou za čtyři roky pořádaný  Kongres germanistů a učitelů němčiny z celého světa (nejen Evropanů),  kterého jsem se zúčastnila v Lucernu ve Švýcarsku v roce 2001.

Můj vztah k univerzitnímu městu Waasa, ke Helsinkám a k Finsku obecně, existoval nejen  na profesní úrovni, ale byl posílen tím, že jsem ve Finsku našla mnoho přátel, se kterými jsem dosud v kontaktu. Podobně tomu bylo i na jiných mezinárodních fórech, která sloužila nejen k akademické výměně,  ale zároveň umožnila v období bouřlivých devadesátých let nesmírně cenná lidská setkání.

  
Fotografie z 90. let