Login / Search
English
Čeština

Agra-Jaipur

Radžastán  (Jaipur), Agra, Fathepur Sikri - srpen 2004

Dovolenou 2004 jsme strávili  putováním do nejzajímavějších míst  v indických státech Radžastán (Jaipur) a Uttar Pradesh (Agra , Fathepur Sikri) . Projíždět těmito městy  bylo pro mne jako vrátit se zpátky o mnoho let do doby vysokoškolských studií, když jsem navštívila Indii poprvé (1970).  Při pozorování provozu na ulicích to vypadalo, jako by se čas zastavil. Znovu jsme viděli muže, táhnoucí těžká břemena na kárách, doprava rikšou na lidský pohon také přežila desetiletí, ulice bez chodníků byly přeplněny množstvím chodců v nejrůznějším pestrém oblečení, kravami a velbloudy, kteří přispívali k chaosu. Skoro tak to muselo vypadat za času mogulů. Protože monzun ještě neskončil, byli jsme svědky záplav, které postihly obchody a domy a byly přijímány  majiteli se stoickým klidem.  

      

Rané 16. století přineslo do severní Indie vládu muslimských vládců, zvaných mogulové.  Agra a Fathepur Sikri (v nynějším státě  Uttar Pradesh ) jsou úzce spojeny s mogulskou tradicí.

K přímým předkům mogulů patří  kočovný dobyvatel Čingischán a slavný  Timur známý v Evropě jako Tamburlaine . Dynastie mogulů byla založena králem Baburem, který dobyl Kábul a části dnešní severní Indie. Jeho následníky na trůnu byl  jeho syn Hamayun a dále Hamayunův syn, třetí mogulský císař Akbar. Akbar se stal vládcem říše ve věku čtrnácti let. Za jeho vlády se  království rozšířilo na území dnešní  severní Indie, Afghánistánu a Persie. Přestože byl muslim, zahrnul mezi členy své vlády hinduisty. Rovněž mezi jeho tři sta ženami byly vyznavačky hinduismu.   Akbar se proslavil vybraným chováním, miloval literaturu a umění a obojí podporoval. Byl zastáncem náboženské tolerance všech vyznání, a tuto strategii převzal částečně i jeho syn Jahangir.

Jahangir postavil slavné Shalimarské zahrady v Kašmíru  a mnoho velkolepých budov a zahrad  v Lahore . Byl prvním indickým vládcem,  který přivítal na mogulském dvoře Angličana. Jednalo se o anglického kapitána William Hawkinse, který se snažil  získat  od Jahangira povolení otevřít v Indii továrnu.  Hawkins a Jahangir si rozuměli tak dobře,  že Hawkins zůstal na Jahangirovu žádost u dvora více než šest měsíců a oženil se se ženou dle Jahangirovy volby. Nicméně, svolení ke zřízení anglické továrny v Suratu dal Jahangir  až o sedm let později, po dlouhém přesvědčování a stejně dlouhém podplácení Východoindickou společností.   Nejslavnějším mogulem je pravděpodobně třetí syn Jahangira, který nastoupil na trůn jako Shah Jahan, a proslavil se vystavením  Taj Mahalu v Agře -  mauzolea pro milovanou předčasně zesnulou ženu. Ačkoliv největšího rozsahu dosáhla mogulská říše za vlády Shah Jahanova syna Aurangzeba (zvaného též Alamgir), války, v nichž se musel exponovat na dobytí a posléze obranu tak rozsáhlého území vysávaly finanční prostředky natolik, že už se začaly objevovat první známky úpadku mogulské moci. Stejnou měrou podkopávaly stabilitu mogulské společnosti Aurangzebův náboženský konzervatismus a nesnášenlivost. Aurangzeb se nezajímal ani o umění, ani o architekturu, ale nechal postavit „malý Taj Mahal“ nazývaný Bibika Maqbara v blízkosti Aurangabadu na paměť své první ženy Dilras Banu Begum. Jinak vybudoval mohutnou armádu a jeho vláda je poznamenána počínajícími válkami Marathů, jež úspěšně proti němu vedl maratský válečník Shivaji.  Aurangzeb rozšířil říši  na téměř celou jižní Asii, ale v okamžiku jeho smrti v roce 1707 se mnoho jejích částí nacházelo ve stavu otevřené vzpoury.  Aurangzebův syn, Shah Alam, se oprostil od nesnášenlivé náboženské politiky svého otce a pokoušel se reformovat správu, nicméně bylo už  pozdě.  Po jeho smrti v roce 1712  upadla mogulská dynastie do chaosu a násilných sporů.  Jen v samotném roce 1719 se na trůnu vystřídali čtyři císaři. V polovině 18. století si marathové podmanili několik mogulských provincií v Deccanu a Bengálsku. Vnitřní nespokojenost s vládou mogulů byla způsobena rostoucí slabostí a nepružností správního a ekonomického systému, což vedlo k vyhlášení nezávislosti několika nawabů, nizama v Hyderabádu a šácha v Afghánistánu.  Rozklad mogulské říše pokračoval dalších 150 let až do rozdrcení indického povstání v roce 1857 Brity.  Poslední mogul Bahadur Shah II byl souzen  za velezradu a poslán do vyhnanství do  Rangúnu britskou vládou, která pak převzala  formální kontrolu zbytků jeho říše (British Raj).

Fathepur Sikri. Komplex Fatehpur Sikri byl založen v roce 1569 císařem Akbarem a sloužil jako hlavní město mogulské říše v letech 1571-1585. Je to jeden z nejlépe dochovaných komplexů mogulské architektury v Indii.  Akbar měl na budování Fatehpur Sikri velký osobní zájem a pravděpodobně také diktoval architektonický styl stavby.  Protože se snažil oživit nádheru perského dvorního  ceremoniálu zavedeného jeho slavným předchůdcem Timurem, plánoval komplex na perských principech. Ale vlivy jeho adoptivní vlasti našly vyjádření v typicky indickém zdobení. Císařský palácový komplex se skládá z několika samostatných přízemních pavilonů, uspořádaných přesně geometricky, podle vzoru odvozeného ze stavby  stanových táborů v Arábii a střední Asii.  Celkově odráží  Fatehpur Sikri  geniální schopnost  Akbara asimilovat různé regionální architektonické vlivy v rámci holistického stylu, který byl zároveň jedinečný.

Akbar opustil komplex v roce 1585, krátce po jeho dokončení. Důvody pro to nejsou zcela jasné, ale pravděpodobně se jednalo o kombinaci nedostatku vody pro všechny fontány, kanály, gejzíry i pro běžnou spotřebu, a nebezpečí vyplývající z přibývajících politických zmatků   v blízkých oblastech Rajputany. Hlavní město bylo přesunuto do Lahore, které Akbar považoval za stabilnější část říše, než se posléze v roce 1598 vrátil zpět do Agry.

Fatehpur Sikri jsme navštívili v deštivý den . Ale paláce na nás přesto udělaly velký dojem i díky zajímavému a hlubokému výkladu profesionálního průvodce. Byli jsme ohromeni, když jsme viděli symboly všech hlavních indických náboženství – islámu, hindiusmu, budhismu a křesťanství – vytesané do osmibokého pilíře uprostřed Akbarovy soukromé audienční síně, což byl nepochybný důkaz náboženské tolerance v té době neslýchané.  Uvědomili jsme si, že ve stejné době, tj. v 16. a 17. století, byly evropské země (Německo, Čechy, Nizozemí, Francie, Anglie i další) sužovány krutými náboženskými válkami (jen jeden příklad - 1572 byl rokem, kdy byli v bartolomějské noci vyvražděni francouzští hugenoti).


Fathepur Sikri

Agra
Pevnost Agra (Agra Fort)
se nachází na  břehu řeky Jamuny. Velcí mogulové Babur, Hamayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan a Aurungzeb odsud řídili celou říši. Obsahovala největší státní pokladnu a mincovnu (včetně uložení později proslavného diamantu Koh - i - Noor), zde se mogulům klaněli zahraniční velvyslanci, obchodníci i cestovatelé z celého světa.  Agra Fort je zajímavým mixem hinduistické a islámské architektury. Některé  islámské dekorace mají dokonce obrazy  živých bytostí - draci, slony a ptáky,  místo obvyklých geometrických vzorů a kaligrafie (což bylo dle učení islámu považováno za hříšné).


Agra Fort


Taj Mahal,  "koruna všech paláců ", je mauzoleum z bílého mramoru postavené císařem Shah Jahanem na památku třetí manželky, Mumtaz Mahal. Taj Mahal v sobě spojuje prvky  islámské, perské, osmánskoturecké a indické architektury. Brzy po dokončení Taj Mahalu byl Shah Jahan sesazen z trůnu synem Aurangzebem a poslán do domácího vězení do nedaleké pevnosti Agra.  Po jeho smrti jej Aurangzeb nechal pohřbít v mauzoleu  vedle manželky. Taj Mahal byl v roce 1983 prohlášen světovým kulturním dědictvím UNESCO.Taj Mahal

Jaipur
Hlavní město Rádžasthánu , Jaipur, nás okouzlil. Bydleli jsme v Ram Bagh paláci , jehož stavba byla zahájena královnou Jaipuru v roce 1835 - rozšířen  a dokončen v plné kráse byl v roce 1931. Když  rodina maharadžů viděla, že údržbu paláce a jeho rozsáhlých zahrad už finančně nezvládá, rozhodli se přeměnit jej na jeden z nejluxusnějších hotelů v Indii, který nyní provozuje skuupina Taj.  Široké terasy, prostorné chodby a velkolepé pokoje a jejich zařízení  byly zachovány ve své imperiální velkoleposti a dělají z pobytu v hotelu kulturní zážitek. Z nejzajímavějších míst v Jaipuru jsme navštívili Palác větru, observatoř a palác Amber.Rambagh Palác


Hawa Mahal, neboli Palác větru byl postaven 1799 maharadžou Sawai Pratap Singhem. Má pozoruhodnou rajputskou architekturu z červeného a růžového pískovce. Jeho jedinečný pětipodlažní exteriér připomíná včelí plástev v úlu – fasáda se skládá z 953 malých okýnek zvaných jharokhas, každé z nich je ozdobeno složitými dekorativními motivy. Původně byl palác koncipován s cílem umožnit dámám královské domácnosti pozorovat  každodenní život na ulici a královské průvody , aniž by byly viděny, protože musely dodržovat přísná pravidly „purdhy" (neodhalovat na veřejnosti tvář).

Prodloužením paláce jsou místnosti  harému (tzv. zenana). Hawa Mahal patří do komplexu paláců včetně Městského (City Palace), který se skládá z Chandra Mahal a Mubarak Mahal paláců, kde bylo sídlo  maharadži z Jaipuru, hlavy radžputského klanu Kachwaha. V paláci Chandra Mahal je v současnosti umístěno museum, ale jeho největší část je stále maharadžovou rezidencí. V muzeu jsou k vidění dvě obrovské stříbrné nádoby, vysoké více než jeden a půl metru, každá z nich má kapacitu 4000 litrů a váží 340 kilogramů. Byly vyrobeny ze 14 000 roztavených stříbrných mincí bez letování. Tyto nádoby byly použity maharadžou Sawai Mdho Singhem II., který byl zbožným vyznavačem hinduismu, pro jeho cestu na korunovaci britského krále Edwarda VII. v roce 1901.  Byla v nich uchovávána k pití  voda z Gangy na celý  pobyt, protože pít anglickou vodu Sawai považoval za náboženský prohřešek.


Palác větru, stříbrné nádoby z Městského paláce

Jantar Mantar neboli observatoř se skládá z astronomických  staveb včetně rovnodenních slunečních hodin pro měření času  a sklonu a pohybu Slunce a dalších nebeských těles. Jsou přesné na půl vteřiny, což byl jistě technický zázrak té doby. Podobná zařízení byla postavena v prvním čtvrtletí 18. století maharadžou Jai Singhem II celkem v  pěti indických městech.


Observatoř Jantar Mantar

Stavba pevnosti Amber (Amber Fort) byla zahájena  v 16. století maharadžou Man Singhem a dokončena jeho potomkem Jai Singhem. Tato klasická romantická tvrz na vysokém kopci tvoří dominantu okolí. Dnes ovšem není Amber nic jiného než odraz slavné minulosti válečnické dynastie Kachwaha, která vládla nad touto oblastí od 12. do 18. století . Amber  je postaven z červeného pískovce a bílého mramoru, interiér představuje virtuální ráj a omítku stěn zdobí výjevy z lovu a války, drahé kameny a zrcadla. Do pevnosti lze buď kráčet pěšky nebo použít jednoho ze slonů z čekajícího stáda -  což jsme také udělali. Mágové hrající na píšťalu tančícím kobrám  patří také ke koloritu podhradí.


Pevnost Amber

Nejzajímavější informace o historii této části Indie je možné získat v sérii románů Alexandera Rutherforda Říše Mogulů. Byl to brutální svět se spoustou násilí, válek, mučení, sporů a zrad, a to i mezi bývalými přáteli a nejbližšími členy rodiny. Byl to boj o moc a nesmírné bohatství, kde bratr neznal bratra, kde syn byl připraven uvěznit vlastního otce a otec zabít vzpurného syna. Ale přes to jsou v knihách také příběhy o lásce, ctnosti, oddanosti, váhání a pochybnostech o správnosti vlastních rozhodnutí – vše, co je tak dokonale lidské, stejně jako v dnešní době. Historické pozadí je detailně rešeršováno a hlavní postavy představeny  takovým způsobem, že se každý mogul stává nezapomenutelným charakterem. První díl Nájezdníci ze severu rozvíjí příběh kolem Babura, jež se stal z vládce malé Ferghany vládcem celého Hindustánu. Bratři ve válce vyprávějí příběh jeho syna Humayuna, jehož zrádní bratři dobyli větší část říše včetně Agry a Dillí, ale jež s perskou pomocí dobyl  Kábul a Hindustán zpět.  Vládce světa se soustředí na slavného Akbara, o němž jsem už napsala výše. Poskvrněný trůn je příběhem Akbarova syna Jahangira, který musí bojovat jak proti nepřátelům, tak proti své závislosti na opiu. Hadí zub pojednává o staviteli Taj Mahalu Shah Jahanovi.


Vodní palác Jaipur, dekorace Taj Mahalu, malíř v Městském muzeu Jaipur