Login / Search
English
Čeština

Pandžáb - Amritsar a Jalandhar

Pandžáb - návštěva Zlatého templu v Amritsaru, konference v Jalandharu

Firma Dirk India se zúčastnila výstavy  a konference pod názvem Inovace v betonových stavbách 2013, organizované v Jalandharu,  s mezinárodní účastí  z celého světa. Jalandhar se nachází v blízkosti Amritsaru, takže jsme se mohli těšit také na návštěvu tohoto slavného města .

Amritsar leží v severním Paňdžábu.  Tento stát  byl během rozdělení  Britské Indie mezi Indii a Pákistán v podstatě rozpůlen, čímž se Amritsar stal pohraničním městem, často v přední linii indo-pakistánských válek. Před rozdělením chtěla Muslimská Liga  začlenit Amritsar do Pákistánu kvůli jeho blízkosti k Lahore (45 km) a také proto, že téměř 50 % populace byli muslimové -  ale město se stalo součástí Indie. Podobně Indický národní kongres měl za cíl  začlenění Lahore do indického státu, protože Lahore bylo kulturním, ekonomickým  a politickým centrem nerozděleného  Paňdžábu a hinduisté a sikhové tvořily téměř 50 % obyvatel  -  ale město se stalo součástí Pákistánu.  To vedlo k jedněm z nejhorších násilných nepokojů, ke kterým během dělení došlo. Muslimští obyvatelé Amritsaru opouštěli  své domy včetně veškerého majetku  en-masse pokud se nechtěli stát obětmi násilných anti-muslimských nepokojů.  Podobné scény komunálního  krveprolití proti hinduistům  a sikhům se odehrávaly v Lahore a vedly k jejich masové evakuaci.

Amritsar je proslaven hlavně sikhským  Zlatým chrámem.  V chrámu se nachází centrální gurdwara, neboli posvátné místo k modlitbám, které je  určeno pro všechny Sikhy na světě.  Gurdwara je postavena z bílého mramoru, obložená zlatem a stojí uprostřed sarovaru, neboli bazénu s čerstvou čistou vodou, která pochází z řeky Gangy, v níž se chrám zrcadlí.


Zlatý chrám

Stejně jako ve většině chrámů v Indii, je třeba si před vstupem zout boty, uložit je do jedné z příhrádek a opatřit si pokrývku hlavy. Muži nesmějí mít kšiltovku ani klobouk, ale prodávají jim tam pro tento účel malý oranžový šáteček. Vstoupit mohou příslušníci všech vyznání. Takže jsme vešli a  mohli obdivovat krásné stavby a průzračnou vodu v posvátné nádrži.  Protože jsme přišli s průvodcem, bylo nám umožněno vstoupit také do rozsáhlých zadních prostor a kuchyní, kde se zdarma připravuje svěcené  jídlo, zvané langar. Každý den je zde poutníkům vydáno několik desítek tisíc porcí. Vaření jídla a veškerou údržbu zlatého  chrámového komplexu provádějí zdarma věřící dobrovolníci.


Pečení indického chleba nan, luštěnina dhal v hrnci, poutníci v jídelním prostoru

Poutníci se koupají a provádějí očistu  v posvátných vodách nádrže, které jsou známy pro své léčivé účinky.  Návštěvníci se shromážďují  uvnitř gurdwary k uctívání bohů, poslechu hymny a k četbě písma svatého od guru  Granth Sahiby. Zlatá gurdwara má čtyři vchody, jeden na každé straně,  které jsou symbolem toho, že je vítán každý, bez ohledu na kastu, třídu, barvu pleti  nebo náboženské vyznání.  Gurdawara je mostem spojena s Akal Takhatem, kde sídlí nejvyšší řídící náboženská autorita Sikhů. V Akal Takhatu je také uloženo svaté písmo Guru Granth.

Dějiny
1574
– Akbar, moghulský císař,  daroval poozemek, kde stojí chrám,  Bibi Bhani, dceři třetího guru jménem Amar Das, jako svatební dar, když si brala Jetha, jež se pozděj stal čtvrtým guru Raam Das. 

1604 - Guru Arjun Dev dokončil stavbu chrámu. Po pěti letech dokončil též svaté písmo  Adi Granth a přemístil je do chrámu.  Jmenoval Sikha  Baba Buddhu  správcem Granthu.

1757 - 1762 - Jahan Khan, afghánský generál nájezdníka  Ahmada Shaha Abdaliho Durraniho, přepadl chrám. Sikhové v čele s  Baba Deep Singhem jej statečně bránili. Baba Deep Singh při tom padl a byl prohlášen za mučedníka. Škody, které chrám utrpěl, byly opraveny během velké rekonstrukce.

1830 - Maharadža Ranjit Singh poskytl prostředky na  mramorové a zlaté intarzie a na pozlacení chrámu.  

1984 - Na příkaz ministerské předsedkyně Indie, Indiry Ghandiové,  byla provedena operace Modrá hvězda.  Indira chtěla ze Zlatého chrámu odstranit Jarnaila Singha Bhindrawale, který byl obviněn, že tam shromažďuje zbraně a připravuje ozbrojené povstání.  Tyto důvody jsou dodnes sporné. Většina sikhských učenců tvrdí, že Akal Takhat je dočasné sídlo a uchovávání zbraní v gurdawarach patří k sikhské tradici. Operace byla provedena za použití vojska  včetně tanků, dělostřelectva, vrtulníků a obrněných vozů.  Podle oficiálního odhadu  zahynulo  492 civilistů.  Tato vojenská akce vedla k pobouření mezi sikhy na  celém světě a zvýšila  napětí v Indii  – v důsledku akce docházelo   k útokům na členy sikhského společenství. Řada sikhských vojáků v indické armádě se vzbouřila,  mnozí sikhové odstoupili ze správy civilních a ozbrojených složek a někteří vrátili  ocenění a vyznamenání obdržená od indické vlády.

31. října 1984, čtyři měsíce po přepadu Zlatého chrámu, byla Indira Gandhiová zavražděna dvěma ze svých sikhských tělesných strážců, což bylo vnímáno jako akt pomsty. Po jejím zavraždění  bylo během protisikhského pogromu zabito více než 3000 Sikhů.  V  komunitě Sikhů má operace Modrá hvězda  značný historický význam a je často srovnávána  s tím, co Sikhové nazývají "velký masakr" afghánského nájezdníka Ahmada Shaha Durraniho v roce 1762.

Jallianwala Bagh.  Další místo spojené s násilnou historií Amritsaru  je park Jallianwala Bagh.  13. dubna 1919 se dav nenásilných demonstrantů  shromáždil v zahradě na protest proti zatčení dvou vůdců, přestože ve městě byl vyhlášen zákaz vycházení.  Na příkaz generála Reginalda Dyera střílela armáda  chladnokrevně po dobu deseti minut  do davu, kulky byly namířeny zvláště do několika otevřených bran, jimiž se lidé snažili uniknout.  Počet mrtvých se odhaduje na   370 až 1000, možná i více. Brutalita tohoto zákroku šokovala  celý národ, znamenala ztrátu důvěry veřejnosti  v Británii a později se rozvinula v hnutí odmítání spolupráce v letech 1920-1922.


Jalianwala Bagh park s památníkem dnes

 Amritsar je město s mnoha školami a univerzitami -  slyšeli jsme , že to je typické pro celý stát Paňdžáb.  Vzdělávání je podporováno vládou  jako v žádném jiném indickém státě. Některé školy mají zajímavou architekturu, jako například  růžová budova univerzity Khalsa


Khalsa

Místní studenti se účastnili  ve velkém počtu také konference v Jalandharu.  Stánek firmy Dirk byl neustále obklopen návštěvníky, mezi nimi místní sikhové, dáma ze Saudské Arábie zahalená v šátku (ale bylo jí její univerzitou umožněno zúčastnit se), profesoři z Austrálie a Spojených států  a mnoho dalších zajímavých návštěvníků.  Konference jako celek byla velkým úspěchem.