Login / Search
English
Čeština

Angola

Angola 1977-82

Publikace spojené s Angolou

V Angole jsem žila a pracovala jako sekretářka obchodního rady na obchodním oddělení československého velvyslanectví  v letech 1977 – 1982.
V zemi, která právě vyhlásila nezávislost, byl život odlišný od toho, nač jsme byli zvyklí v Československu. Mimo problémů se zásobováním, zařizováním a  nutností naučit se nový jazyk viselo nad námi stále latentní nebezpečí spojené s nepokoji v zemi zmítané občanskou válkou.  Bylo třeba se přizpůsobit a využít tato léta nejlépe jak to šlo – v duchu stupnice mnou zastávaných hodnot, jak je užitečné trávit čas.  Tato stupnice se s lety příliš nezměnila: cestování, četba a publikační činnost byly vždy na předních místech.

 


Hlídka přes most u řeky Qanza, provincie Luanda

Proto jsem se v Angole, poté, co jsem se naučila portugalsky, snažila poznat  kulturní život země a tvorbu místních spisovatelů, kteří byli ve své zemi velmi uznáváni. Prezidentem Angolské lidové republiky se stal v celé Africe oblíbený básník Agostinho Neto, mnozí ministři nové vlády patřili k intelektuální elitě a také se věnovali literární tvorbě, vznikala díla zabývající se nejen historií, ale také porevoluční situací v zemi.  Jedním ze známých spisovatelů byl Manuel Rui, s nímž jsme se spřátelili a přijali pozvání k návštěvě  v jeho rodném městě na jihu Angoly Lubangu.  Toto přátelství se stalo jedním z nejdůležitějších faktorů během mého pobytu  jak po stránce hlubšího poznání země, tak po stránce tvůrčí. Začala jsem překládat Manuelovy povídky a propagovat jeho tvorbu v Evropě, zúčastnila jsem se konference afro-asijských spisovatelů v Luandě a objevovala nové možnosti, které mi život v Angole nabízel. 

 


Každodenní život - v bytě v Luandě, českoslovenští experti v Alto Catumbela

V této době byly v Československu hlavními zdroji seznámení  s literaturou různých zemí časopisy Literární měsíčník a Světová literatura, v nichž jsem měla možnost publikovat.

S Angolou jsou spojeny tyto mé články a překlady:

1.     K vývoji angolské poezie, Literární měsíčník 10/1978, str. 123 – 124
        link str. 123
        link str. 124

2.     Ocenění angolské literatuře (Maria Eugenia Neto). Literární měsíčník 10/1979, s.123 

3.     Angolská literatura po vyhlášení nezávislosti. Světová literatura 6/1979, str. 247-9       
        link str.247
        link str. 249

4.     Život a dílo Agostinha Neta Literární měsíčník 2/1980, str. 119

5.     Představujeme: Lotus, Literární měsíčník 2/1980 str. 126-7
        str. 127

6.     Šestá konference afro-asijských spisovatelů. Světová literatura 5/1980, str. 243-244
        link str. 243
        link str. 244

7.     Vzpomínka na moře (Manuel Rui: Memória de Mar)Světová literatura 2/1983,str. 248-9
      

8.     Slunce opravdu žhavé (Žhavé slunce nad Angolou Alice Veselé). Literární měsíčník 10/1984, str. 138
        link k publikaci

9.     Tradice v literatuře Angolské lidové republiky. Literární měsíčník 2/1985, str. 143-144
        link str. 143
        link str. 144

11.  Tři generace mosambických básníků. Světová literatura 1/1985, str. 253-254
        link str. 253
        link str. 254

Překlady z portugalštiny do češtiny

Manuel Rui: Bez penze nebo s penzí. Světová literatura 1/82, str. 155 – 165

v portugalštině Com ou sem  Pensao from a story collection Regresso Adiado – 1973)

Manuel Rui: Kéž bych se mohl stát vlnou. Světová literatura 3/88, str. 166-188

v portugalštině Quem me Dera ser Onda 

 


Kmen Umbundu - jižní Angola, měsíční krajina kolem Luandy